Suolahden Vapaaseurakunta

Tahdomme elää lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä

Tiedättehän tämän ajan

Kun luemme evankeliumia Matteuksen mukaan, tapaamme 16 luvun alussa fariseukset ja saddukeukset kiusaamassa Jeesusta. He pyysivät häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Heille Jeesus sanoi: "Illalla te sanotte: 'Tulee kaunis ilma, kun taivas ruskottaa', ja aamulla: 'Tänään tulee ruma ilma, sillä taivas on synkän ruskottava.' Taivasta te kyllä osaatte lukea, mutta ette aikojen merkkejä. Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki."

Kun luemme Paavalin kirjettä roomalaisille luvusta 13, Paavali kirjoittaa luottavaisena: ”Tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä”, (Room. 13:11). Tämän kirjeen Paavali oli kirjoittanut ”kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille”, (Room. 1:7), heillä oli kyky lukea aikojen merkkejä. Pyhä Henki seurakunnan keskellä ilmoitti heille nykyiset ja tulevaiset.Terho20130430

Tämän ajan uskovat saavat olla samalla tavalla tietoisia aikain merkeistä, mikään ei pääse yllättämään heitä. Raamatun pyhät profeetat ovat jo ennalta ilmoittaneet Pyhän Hengen vaikutuksesta näistä merkeistä ja Pyhä Henki avaa näitä kirjoituksia tämän ajan uskoville.

On aika herätä unesta
Tieto on annettu, sen sijaan moni ei havaitse ajoissa annettua merkkiä. Paavali oikein painottaa, nyt soi herätyskello, jota ei pidä jättää huomioimatta. Aika, jossa elämme, näyttää pitävän aika monia kiireisinä. Meille markkinoidaan aina vain uusia unelmia, joita pitäisi tavoitella. Päivää jatketaan illasta, aamun koitto jääkin huomaamatta.
Unesta heräämisen ei kuitenkaan pitäisi olla vain sitä, että me voivottelemme aikaa, johon olemme tulleet. Joku viisas on sanonut: ”Älä kiroa pimeyttä, sytytä kynttilä.” Paavalin neuvo tuossa tekstissä sisältää kaksi asiaa: , (Room. 13:12).

Rakkaat uskovat ystävät, Jumala on kiinnostunut meidän elämästämme. Hän haluaa tulla armossaan meidän arkeemme. Hänellä on tieto elämämme unelmista, heikkouksista ja taakoista. Pyhän Henkensä kautta hän haluaa auttaa meitä riisuutumaan turhasta taakasta ja pukeutumaan opetuslapsen tavoin. Samalla haluan muistuttaa, emme voi tehdä tätä vain päästäksemme itse perille Jumalan valtakuntaan. Sytytämme kynttilän, jotta omaisemme, läheisemme ja ystävämme näkisivät missä ajassa elämme.

Älkää mukautuko
Edellisen luvun alussa Paavali neuvoo: ”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä”, (Room. 12:2). Tämä aika näyttää koukuttavan meitä uskovia. Elämäntapamme ei juurikaan erotu ei kristityn elämäntavasta. Annetaan Pyhän Hengen uudistaa mielemme, hänen tekonsa on raitista ja tervettä. Sen myötä voimme tutkia mikä on todella hyödyllistä, Jumalalle otollista ja hyvää meidän läheisillekin.

Ensimmäisessä jakeessa Paavali opasti millaisia ratkaisuja meidän tulee tehdä, jotta tämä on mahdollista: ”Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne”, (Room. 12:1).
Jeesus haluaa, että annamme hänen kannettavakseen syntimme, elämän taakkamme ja heikkoutemme. Anna runsaan armon tulla elämääsi, puhu hänelle päivittäin elämäsi taakoista. Mutta, jos annamme hänelle vain nämä, hengellisen elämämme historiasta ei muodostu kovinkaan pitkä.

Tämän vaaran vuoksi Paavali neuvoo antamaan ruumiimme eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä meidän täytyy ymmärtää ja toteuttaa elämässämme. Ensinnäkin meidän pitäisi antaa aikamme Jumalalle. Jos mietimme elämämme tärkeysjärjestystä, meidän tulee ymmärtää, tärkein elämässämme on suhde Jumalaan ja seuraavaksi tärkeimpiä ovat ihmissuhteemme. Muun ei pitäisi enää olla kovin tärkeää. Toiseksi meidän on luovutettava tavoitteemme Jumalalle. Tämä luovutus antaa vapauden elämäämme. Omaisuutemme, korviemme, suumme, kätemme ja jalkamme luovuttaminen hänelle vie meidät aivan uuteen maailmaan.

Terho Sormunen
30.5.2013